آخرین اخبار

كارگاه تئوری ابزار شناسی

درود

كارگروه صعودهاي ورزشي شهرستان رشت با همكاري گروه كوهپيمايي گيلسا برگزار مي كند :

زمان پنجشنبه 10  دي ماه ساعت 17 تا  19

ظرفيت 30 نفر

مربي : مهتاب راستي

مكان برگزاري :‌دفتر هيئت استان

هزيته 5 هزار تومان

تلفن هماهنگي و ثبت نام :‌طاهره حق شناس 09357321960 

كارگروه صعودهاي ورزشي شهرستان رشت