آخرین اخبار

اطلاعیه کارگروه آموزش

با درود

به اطلاع کلیه کلیه همنوردان علی الخصوص گروههای رسمی، باشگاهها و هیئت های برگزار کننده دوره های آموزشی میرساند حتما می بایست یک ماه قبل از برگزاری دوره جهت تعیین ناظر و نظارت بر رعایت شیوه نامه آموزش فدراسیون کتبا برگزاری دوره را به هیئت کوهنوردی استان اعلام نمایند. بدیهی است دوره های آموزشی که بدون هماهنگی های لازم و خارج از چهارچوب شیوه نامه برگزار شود ارسال نخواهد شد.