آخرین اخبار

نقشه برداری غار

درود

کارگروه آموزش هیئت کوهنوردی برای اولین بار در استان برگزار می کند:

5 تا 7 اسفند ماه

دوره رسمی نقشه برداری غار با مدرک فدراسیون

هزینه دوره 130 هزار تومان بجز ایاب و ذهاب روز عملی

دو روز تئوری یک روز عملی

ظرفیت دوره دوازده نفر

شماره ثبت نام آقای کسایی روابط عمومی کارگروه آموزش

09119339441