آخرین اخبار

کارگاه آموزشی مبارزه با پروانه سفید اشجار و شمشاد

کارگاه آموزشی مبارزه با پروانه سفید اشجار و شمشاد به مجری گری اداره کل منابع طبیعی استان گیلان و حضور سی نفر از کوهنوردان هیئت های شهرستان های استان و کارگروه حفظ محیط زیست کوهستان و کارگروه امور شهرستان های هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی استان گیلان در محل دفتر مدیریت بحران استانداری گیلان 11 بهمن 94