آخرین اخبار

«« اطلاعیه »»

قابل توجه کلیه هیئت های شهرستانی:

باتوجه به اهمیت مقوله آموزش و توسعه مباحث آموزشی در سطح شهرستان های تابعه و تاکیدات فدراسیون محترم کوهنوردی در مورد اهمیت آموزش، هیئت های فاقد مسئول کارگروه آموزش حداکثر تا هجده بهمن ماه نسبت به معرفی مسئول کارگروه آموزش هیئت شهرستان خود اقدام نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09361326456 آقای عسگری دبیر کارگروه آموزش هیئت استان تماس حاصل نمایید.