آخرین اخبار

اعلام مسئول محیط زیست تا پانزده اسفند

به اطلاع گروههای کوهنوردی و کوهپیمایی شهرستان رشت میرساند:

تا مورخ 94/12/15 مسولین حفاظت از محیط زیست خود را جهت همکاری و پیشبرد برنامه های فصل به مسول کارگروه حفاظت از محیط زیست هیت کوهنوردی و 

صعودهای ورزشی شهرستان رشت معرفی نمایند:

09374318796 تلگرام

09360527479 همراه

سیدجمال یاسیدی