آخرین اخبار

ویژه برنامه روز درختکاری

آخرین دیدار کوهنوردان در سال 94

جمعه 14 اسفند

مکان: گلدیان رودبار

حرکت 6 صبح پارک پلیس واقع در میدان مصلی

لطفا آمار شرکت کنندگان گروه و هیئت مربوطه را تا ساعت 20 روز چهارشنبه 13 اسفند به روابط عمومی هیئت کوهنوردی استان آقای خلیق 09117397339 اعلام فرمایید.