آخرین اخبار

روز درختکاری

درختكاري در منطقه گلديان رودبار با حضور بيش از 120 نفر از همنوردان و کوهنوردان علاقه مند به طبیعت از گروههاي كوهنوردي و كوهپيمايي شهرستان رشت مورخه 94/12/14 با موفقیت برگزار شد.

در این برنامه گروههاي كوهنوردي پژواك ، كاشي خزر ، اوخان و البرز گروههاي كوهپيمايي بوران ، پرند و گيلسا در منطقه براي چهارمين سال متوالي به همراه دبير و نايئب رييس و مسئول كارگروه جستجو و نجات هيئت حضور داشتند.