آخرین اخبار

عضوگیری فدراسیون

ضمن تبریک مجدد فرا رسیدن بهار و با آرزوی سالی سرشار از موفقیت، به آگاهی می‌رساند؛ عضوگیری فدراسیون با شرایط درج شده در لینک http://portal.msfi.ir/forms/public/register.aspx فعال می‌باشد.

برای شرکت در دوره‌های آموزشی و دیگر فعالیت‌ها می‌توانید در این صفحه نسبت به عضویت در فدراسیون اقدام نمایید.

شایان ذکر است از سال 95 حضور تمامی دوره‌های آموزشی و شرکت در رقابت‌ها و اردوها از طریق سایت صورت می‌گیرد.