آخرین اخبار

معرفی کارگروه محیط زیست تا 10 اردیبهشت

با توجه به دستور العمل های صادره از فدراسیون مبنی بر الزام گروههای کوهنوردی به دارا بودن مسئول کارگروه حفظ محیط زیست کوهستان و برنامه های هیئت کوهنوردی شهرستان رشت در جهت ارتقاء فرهنگ زیست محیطی و نگهداری از محیط زیست کوهستان ، گروههای زیرمجموعه هیئت کوهنوردی شهرستان رشت نسبت به معرفی مسئولین کارگروه محیط زیست کوهستان خود حداکثر تا دهم اردیبهشت ماه اقدام نمایند.

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: جمال یاسیدی مسئول کارگروه محیط زیست هیئت رشت 09360527479