تقویم سال 94

برنامه هاي كارگروه همگاني هيات كوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان گيلان تا پايان سال جاری:‌

جمعه 27 شهريور

جمعه 17 مهر

جمعه 6 آذر

جمعه 4 دي

جمعه 16 بهمن

جمعه 14 اسفند

* برنامه ها به صورت رايگان و با مشاركت عموم مردم و گروهها برگزار خواهد شد.

* ده روز قبل از برنامه نسبت به اطلاع رساني اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.